مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروتئین بافت دار سویای باما

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد.منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود
وزن های موجود:

13

کیلو گرم

200

گرم

180

گرم

150

گرم

پروتئین بافت دار سویای سوی نا

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد.منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود
وزن های موجود:

15

کیلو گرم

13

کیلو گرم

180

گرم

پروتئین بافت دار سویای ماسو

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد.منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود
وزن های موجود:

15

کیلو گرم

13

کیلو گرم

200

گرم

180

گرم

150

گرم

پروتئین بافت دار سویای مویا

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد.منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود

وزن های موجود:

13

کیلو گرم

200

گرم

180

گرم

150

گرم