مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروتئین بافت دار سویای باما

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد.
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد.
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد.منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی می شود.
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود.
وزن های موجود:

13

کیلو گرم

200

گرم

180

گرم

150

گرم

پروتئین بافت دار سویای سوی نا

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد .
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد .
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد و منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی می شود .
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود .
وزن های موجود:

15

کیلو گرم

13

کیلو گرم

180

گرم

پروتئین بافت دار سویای ماسو

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد.
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد.
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد.منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی میشود.
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود.
وزن های موجود:

15

کیلو گرم

13

کیلو گرم

200

گرم

180

گرم

150

گرم

پروتئین بافت دار سویای مویا

 • خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد.
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد.
 • واکنش آلرژیک را کاهش میدهد.منجر به بقای سلامت استخوان ها، مغز و عملکرد سیستم ایمنی میشود.
 • در زنان موجب سلامتی منوپوز میشود.

وزن های موجود:

13

کیلو گرم

200

گرم

180

گرم

150

گرم